Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

W trosce o Państwa dane osobowe oraz w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE zwanym dalej jako RODO spełniamy nasz obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszej
firmie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest HUBERTUS K.Senger J.Krzyżosiak Sp.j. (KRS 0000287677, NIP 7642320626, REGON 572031530) z siedzibą w Chodzieży (kod 64‐800) ul. Z. Nałkowskiej 10.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych kontakt z Administratorem w postaci adresu e‐mail: biuro@hubertus‐chodziez.pl
  Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora oraz osobiście pod adresem 64‐800 Chodzież, ul. Z. Nałkowskiej 10.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • wykonania umowy kupna‐sprzedaży – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, oraz prowadzenia procesów reklamacyjnych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • finansowo‐księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 1. Komu możemy przekazywać Państwa dane:
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa
 • firmom współpracującym, z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to niezbędnie konieczne
 • wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów  podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku  kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia
  zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody można skontaktować się w naszej siedzibie (biurze) pod adresem 64‐800 Chodzież, ul. Z. Nałkowskiej 10 lub wysyłając
  wiadomość e‐mail na adres: biuro@hubertus‐chodziez.pl. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez HUBERTUS K.Senger J.Krzyżosiak Sp.j. w ramach zawieranych umów.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.

godziny pracy

Pon - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: nieczynne

newsletter

Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach zostaw nam swój e-mail.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024. HUBERTUS Chodzież

AncoraThemes © 2024. All rights reserved.